Kvinner og barns rett til trygghet og ikke voldelig liv – globalt og lokalt

Et samarbeidsprosjekt mellom «For Kvinners Helse og Trygghet 1,6 Norge» og Politihøgskolen. Konferansen har fått støtte fra «Fritt Ord»

Påmeldingsfrist, torsdag 24. april. Bruk en av påmeldingslinkene under:
https://response.questback.com/politihgskolen/2gt0xf5jjv/

Deltakeravgiften kr. 900,- betales inn til kontonummer 6039 08 4770, Vold og Trygghetskonferanse
Husk å påføre deltakers/deltakeres navn og arbeidssted

Program – mandag 5. mai 2014

09.00 Registrering
09.30 Åpning v/ HKH Kronprinsesse Mette-Marit
• Rektor Håkon Skulstad
• For Kvinners Helse og Trygghet 1,6 NORGE – Leder Solveig Melbye
• Barneombud Anne Lindboe
10.00 Vold og trusler mot skoler i kontekst – globalt og lokalt
Forsker Ragnhild Bjørnebekk, Politihøgskolen
10.15 Videohilsen fra Malala Yousafzai – Introduksjon ved Mia Michelle Fossesholm Hoel
10.30 Oscar og Emmy-prisvinneren Sharmeen Obaid-Chinoy´s dokumentar,
«Humaira – the Dream Catcher»
Pause
11.00 Etter skolemassakren I Beslan og voldelige angrep på skoler I USA og Tyskland
Antropologen Erika Fatland
11.30 Hvordan håndtere trusler og terror mot norske skoler?
Operativ uteleder Thor Langli, Oslo politistasjon
12.00 Lunsj
EN FORTELLING UTEN SLUTT: INTIM, SEKSUELL OG ÆRESRELATERT VOLD
12.45 Minoritetsjenter og –kvinner reddes fra vold
Spesialutsending navn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
13.15 En tradisjonell voldsform søker nytt fedreland. Kjønnslemlestelse I Norge
Forsker Inger Lise Lien, NKVTS
14.00 Pause
14.15 Prosessen fra overgrep frem til rettslig avgjørelse
Overlege Helle Nesvold, Overgrepsmottaket, Legevakten, Oslo kommune
14.45 Vårt norske politis prosjekt på seksuell og kjønnsbasert vold på Haiti
Politidirektoratet
15.15 Pause
15.30 Drap i nære relasjoner – kjennetegn ved voldsutøveren og situasjonen
Stipendiat Vibeke Ottesen, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO
16.00 SARA – et program for å forhindre eskalering av i vold i nære relasjoner – Nye
erfaringer og utvikling av programmet for å øke forebyggingseffekten
Etterforskningsleder Anne Alræk Solem, politioverbetjent Dag Simen Grøtterud
og politioverbetjent Hans-Petter Kielland, Stovner politistasjon
16.45 Pause
17.30 Artist og menneskerettsaktivist Deeyah Khan: «Banaz – A Love Story» – Emmy-pris
belønt dokumentar om et æresdrap og Scotland Yards etterforskning av saken
18.30 Veien videre mot redusert vold – globalt og lokalt
Forsker Ragnhild Bjørnebekk

Med forbehold om endringer

Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten
under Politidirektoratet. Høgskolen tilbyr Bachelorutdanning som grunnlag for tjeneste
i politi- og lensmannsetaten, og etter- og videreutdanning, herunder masterutdanning i
politivitenskap. Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling
innenfor sine fagområder. Politihøgskolen ligger i Oslo og har en avdeling i Bodø og Stavern
samt bachelorutdanning på Kongsvinger. Skolen har også kurs- og øvingssentre i Stavern og
Kongsvinger.

Politihøgskolen har fire satsingsområder for forskning: Politiet som samfunnsinstitusjon;
Politiets organisasjon, kultur og atferd; Politiets strategier, praksis og metoder; og Politiets
utfordringer. Formidling av kunnskap skjer gjennom undervisning, rapportserier, bøker,
tidsskriftartikler og på konferanser.

For kvinners helse og trygghet 1,6 Norge

I Norge er det 1,6 millioner kvinner over 25 år, og det er disse «For Kvinners Helse og Trygghet
1,6 Norge» først og fremst henvender seg til. Kvinnehelse står i fokus. Det er nødvendig,
ettersom mye av helseforskning foregår på menns premisser.

1,6 Norge inngår i et europeisk nettverk av frivillige kvinneorganisasjoner med
søsterrganisasjoner i Sverige, Finland, Russland, Tyskland, Storbritannia og Belgia.

Organisasjonens mål er å spre objektiv informasjon om kvinners helse, bidra til økt
forskning på helseområder som angår spesielt kvinner, samt forbedre kvinners livskvalitet
basert på økt kunnskap og styrket helse.

I Norge har foreningen en sterk «Helsefaglig gruppe», bestående av våre ypperste
kvinnelige forskere, professorer og overleger innen mange fagfelt. Komplementærmedisinen
er også godt representert. Organisasjonen holder hyppige seminarer, og gir på den måten
kunnskap om kvinnehelse til grasrota.

Av innsamlede midler gis det støtte til forskningsprosjekter innen kvinnehelse og -trygghet.
Foreningens internasjonale gruppe samarbeider med Politihøgskolen om den årlige
konferansen om vold mot kvinner.