Nylig var styret, Medisinsk Fagråd og noen av våre ambassadører samlet til arbeidsmiddag hjemme hos 1,6 millioner-klubbens leder, Gerd Helene Kjos. Vi skulle bl.a. bestemme hvem som får årets forskerpriser. Vi hadde mange og gode forslag og det var vanskelig å velge prisvinnere. Resultatet får du på Bristol-møtet den 26.november. Sett av kvelden allerede nå!

Før den tid kan dere glede dere til seminaret 17. oktober hvor Professor Anne Karen Jenum holder foredrag om diabetes. Lege og spesialist Joakim Iversen snakker om stoffskiftesykdommer. Ernæringsterapeut Elisabeth Henriksson vil gi innsikt i ernæring i forhold til diabetes og stoffskifte. I tillegg vil vi dele ut 1,6 millionerklubbens Formidlingspris denne kvelden – en verdig vinner, gled dere!

http://1.6millionerklubben.no/oversikt-over-seminarer/