Vi møtes i Norwegians lokaler på Fornebu, Oksenøyvn.3
tirsdag 26. januar kl 18.30
Dørene åpnes kl 18

norwegians-lokaler

Foredrag om Multippel Sklerose

Pål Berg-Hansen er overlege og erfaren nevrolog, har doktorgrad og forsker på MS.

MS, medisin og trening

Vibeke Lugg fikk diagnosen MS i ung alder og snakker om sin prosess og motivasjon.

Pause

Frukt og vann settes på bordene.

Kort orientering

fra «For Kvinners Helse 1,6 Norge»

Grå Stær

Hilde Heger er overlege ved øyeavdelingen ved  Oslo Universitetsykehus, og vil snakke om øyesykdommen grå stær. Hva er grå stær og hva kan gjøres for å behandle flere? Hun vil også fortelle om øyeprosjektet i Bukino Faso i Afrika.

Meld deg på  til 1.6millionerklubben@gmail.com

Du kan betale  inn på vår konto 60390662109, eller ved ankomst.
Kr.200,- for medlemmer og kr.300, for ikke medlemmer.
Medlemsavgiften for 2016 er kr.300,- kr.400 inkl. medlemsmagasinet.
Der er også mulig å melde seg inn bli medlem  når du kommer

Husk å merk betalingen med hvem og hva det gjelder.

HJERTELIG VELKOMMEN