Tove Taalesen er forfatter, programleder og Nettavisens kongehusekspert.
Hun har vært styremedlem i foreningen fra 2017-2023.

Fokus på kvinnehelse er god folkehelse. Og kvinnehelse må spille en solid rolle i utviklingen av dagens helsepolitikk. Gjennom et engasjement i foreningen ønsker jeg å bidra med mer synlighet rundt helse, og særlig hvordan vi kan forebygge og selv skape god helse i et langt liv.