For kvinners helse 1.6 Norge, avdeling Trondheim

Sted: Auditoriet ved Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2.
Dørene åpnes klokka 18.30 for registrering og hyggelig prat.
Forelesningene starter klokka 19.00.

 

Velkommen til seminar tirsdag 14. mai

Fedme – er det noe man er eller har?

v/overlege Åsne Ask Hyldmo,
Fedmepoliklinikken, Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital.

Kåseri

ved skuespiller, dramatiker, skribent og kåsør Marianne Meløy 
Siden 1996 har hun vært tilknyttet Trøndelag teater som skuespiller.

Pause

Vann og frukt settes på bordene

Diabetes type 2- et globalt helseproblem

ved professor, dr.med. Marit Bjørgaas, overlege ved endokrinologisk avd., St Olavs Hospital

Påmelding


 

Alle foredragsholdere bidrar gratis og overskuddet av billettsalget går uavkortet til forskning på kvinnehelse.

Inngangsbilletten, kr. 150,- (kr. 250,- for ikkemedlemmer) betales ved inngangen, enten kontant eller med VIPPS. Det er mulig å melde seg inn som medlem ved ankomst, kr. 400 pr. år.

Ta gjerne med venner og bekjente

Påmelding snarest til janecke.larssen@gmail.com , eller SMS 90670198
 
HJERTELIG VELKOMMEN

Hilsen arbeidsgruppen avd. Trondheim