I auditoriet på Kinnarps, Grinidammen 4, 1 km vest for Røa krysset langs Griniveien
Dørene åpnes kl. 18.00

Tom Wiklund, Docrates

Tom Wiklund, Docrates

Prostatakreft – et kvinnespørsmål?

Behøver vi som kvinner virkelig ta en ansvarsrolle når det gjelder mannens prostatakreft?

Tom Wiklund, ledende overlege ved Docrates Cancersjukhus, Helsinki, som er det eneste private kreftsykehus i Norden, vil snakke om emnet.

 

Pause med frukt og vann

 

Elin Fjerstad, Diakonhjemmet

Elin Fjerstad, Diakonhjemmet

Energityvene – om utmattelse i sykdom og hverdag

Elin Fjerstad psykologspesialist, fra Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på Diakonhjemmet Sykehus, og forfatter av boken med samme tittel.

Elin presenterer nyttige tiltak for deg som har problemer med vedvarende utmattelse.

 

 

Ann Elin Schussel

Ann Elin Schussel

Hva vil du? – kanskje det viktigste og vanskeligste spørsmålet vi kan stille oss.

Et innlegg av den  anerkjente coach, Ann-Elin Schussel, og forfatter av boken med samme tittel. Du får konkrete innspill til å besvare spørsmålet.

Det blir anledning til å kjøpe bøkene etter foredragene

 

Pris kr. 200,- for medlemmer og kr. 300,- for ikke medlemmer. Vennligst betal inn på forhånd til vår konto 6039 06 62109. Det er også anledning til å betale kontant eller med kort ved inngangen.  Du kan også melde deg inn når du kommer. Årsavgiften er kr.300,-

Påmelding til 1.6millionerklubben@gmail.com
vennligst klikk på linken ved påmelding

HJERTELIG  VELKOMMEN