Tema: Hjernen

18.30 Vi åpner dørene for registrering og hyggelige samtaler.
19.00 Alle ønskes velkommen
Professor Per Brodal vil snakke om «Er det forskjell på kvinner og menns hjerne? Med vinkling mot hjernesykdommer»PauseProfessor Anette Hylen Ranhoff vil snakke om «Hva er Demens?»Vi setter frukt og vann på bordene

Sted: Norwegians lokaler på Fornebu, Oksenøyveien 3, Glassbygningen til høyre ved første lyskryss, etter tunnelen til Snarøya.

Pris: kr. 150,00 for medlemmer.
Kr. 250,00 for ikke medlemmer. Det er mulig å melde seg inn ved ankomst.
Kr. 300,00 pr år. Kun kontant betaling.

Påmelding: Mail med bekreftelse og fullt navn sendes til: 1.6millionerklubben@gmail.com
Av sikkerhetsmessige hensyn, stenges dørene presis kl. 19.00.