Torsdag 13. oktober 2016 kl. 18.00 i auditoriet, Sørlandet Sykehus, avd. Arendal. Dørene åpnes kl. 17.30

Dagens tema er brystkreft

Persontilpasset behandling

v/ Professor emeritus Anne Lise Børresen Dahle, UiO

Pause med frukt og vann

Rekonstruksjon av bryst etter brystkreftoperasjon

v/ Overlege, plastikkirurg Thom Topstad, Sørlandet Sykehus, avd. Kr.sand

En brystkreftoperert forteller om sine erfaringer

Kort orientering om For Kvinners Helse 1.6 Norge og neste møte i avd. Arendal

Medlemspris kr. 100 (kr. 150 for ikke medlemmer) betales kontant ved inngang. Det er mulig å tegne medlemskap ved ankomst. Ta gjerne med venner, alle er velkommen.

Påmelding til annemariestub@icloud.com

HJERTELIG VELKOMMEN!
Vennlig hilsen Arbeidsgruppen avdeling Arendal