Sted: Auditoriet  i Øya Helsehus, Mauritz Hansensgate 2, Trondheim

Kl. 18.30 Dørene åpnes – tid til mingling
Kl. 19.00 Alle ønskes velkommen

Kort orientering fra «For kvinners helse. 1,6 Norge»

«Alzheimers sykdom»

v/overlege dr.med. Sigrid Botne Sando, nevrologisk avd. ved St. Olavs Hospital, Trondheim

«Regjeringens likestillingspolitikk»

v/Julie Brodtkorb, statssekretær ved statministerens kontor.

Kort pause med servering av frukt og vann.

«Østrogenbehandlingen som forsvant»

v/professor emeritus, og gynekolog Mette Haase Moen, NTNU Trondheim.

 

Påmelding så snart som mulig til: 1.6millionerklubben@gmail.com
Vennligst klikk på denne linken ved påmelding.

Medlemspris: Kr.150 (kr.250 for ikke-medlemmer) betales kontant ved inngangen.
Det er også mulig å melde seg inn som medlem ved ankomst, kr. 300,- pr. år.