Tirsdag 18.08, kl. 09.30 – 11.00 på Madam Reiersen i Pollen, Arendal

Regjeringens politiske ambisjon

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H), Helse- og omsorgsdepartementet presenterer den nye Likestillingsmeldingen 2015

Kilde til innovasjon i forskning

Kvinnehelseforsker, dr. med. Jeanette H Magnus, Det medisinske fakultet, UiO

Helsevesenets dilemmaer og behov

Seksjonsoverlege, PhD Astrid Helene Liavaag, Gyn/Føde avd. Sørlandets Sykehus HFArendal

16 Flyer Arendal 9  juni

Debatten vil skape større forståelse og bedre innsikt i behovet for forskning på kvinnehelse

Arrangør: FOR KVINNERS HELSE 1,6 NORGE