Vi møtes i auditoriet, Øya Helsehus, Maurits Hansens gate 2, Tirsdag 25. oktober kl. 19.00
Dørene åpnes kl.18.30 for registrering og hyggelig prat

Det skal lite til. Mestring av lettere psykiske plager

Viviann Sandberg Larsen er psykologspesialist med fordypning i psykologisk arbeid med rus og avhengighet. Hun er utdannet ved NTNU, og har bakgrunn fra både fra Trondheimsklinikken/ Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olav og Østmarka sykehus. I dag er hun ansatt i Trondheim kommune hvor hun arbeider med tidlig intervensjon og forebyggende arbeid på systemnivå i tillegg til klinisk arbeid. Hun underviser også i samfunnspsykologi på Psykologisk institutt ved NTNU.

I kveldens foredrag vil hun fortelle om kommunens tilbud til mennesker med lettere psykiske lidelser. Vi forsøker å håndtere stress, følelser og bekymringstanker på best mulig måte, og tar i bruk de strategiene vi kjenner, men en dag virker ikke strategiene våre lengre. Hva gjør vi da? Må vi sykemeldes? Bli innlagt? Trenger vi psykolog, eller vil det gå over?

Foredraget berører spørsmål som: Når blir psykiske plager til psykiske lidelser? Hva er angst? Er stress farlig? Hvilken hjelp kan vi få i Trondheim kommune?

Pause

Mindfulness – et pusterom for hjernen

Eva Moltebakk Grendahl er leder og veileder i Navigator Kompetanse, Norservice, i tillegg til at hun er instruktør i mindfulness. Hun har sin utdannelse fra BI og NTNU innen endring og prosessledelse, og har lang fartstid innen kommunikasjon og identitetsarbeid. Sin instruktørutdanning tok hun hos Dr. Andries Kroese ved Scandinavian Center for Averness Training.
Mindfulness tas i bruk av flere og flere, og det forskes på oppmerksomhetstrening verden over. Daglig legges det frem positive resultater /studier i forhold til barn, ungdom/voksne som opplever; bedre søvn, mer energi, bedre konsentrasjon, redusert angstanfall/ opplevelser, kreftpasienter som ser lysere på livet gjennom aksept m.m.

I kveldens foredrag vil Eva gi oss en presentasjon av hva mindfulness er, og hvordan det kan være et verktøy innenfor arbeidet med psykisk helse.

Alle foredragsholdere bidrar gratis og overskuddet av billettsalget går uavkortet til forskning på kvinnehelse.

Medlemspris: Kr.150 (kr.250 for ikke-medlemmer) betales kontant ved inngangen. Det er også mulig å melde seg inn som medlem ved ankomst, kr. 300,- pr. år.

Påmelding så snart som mulig til elin.schive@gmail.com

 

HJERTELIG VELKOMMEN