Vi møtes i auditoriet, Øya Helsehus, Maurits Hansens gate 2.
Dørene åpnes kl.18.30 for registrering og hyggelig prat.

Kveldens tema:

Tom Wiklund, Docrates

Tom Wiklund, Docrates

Prostatacancer- et kvinnespørsmål

Tom Wiklund er ledende overlege ved Docrates Cancersjukhus i Helsingfors, Finland. I sitt foredrag snakker han om hvordan en kjenner igjen symptom, når mannen bør søke lege, hvordan man diagnostiserer prostatacancer og hvordan det behandles. Dette tema har vært populært i Sverige da vi kvinner ofte ikke vet så mye om prostataproblem, men at det gjerne er vi som får mannen til å oppsøke lege.

Forebygging og behandling av urininkontinens

Signe Nilsen Stafne er postdoctor ved NTNU, institutt for samfunnsmedisin. Hun er fysioterapeut ved St. Olavs Hospital. Hun tok doktorgrad på trening i svangerskap, og jobber nå hovedsakelig med bekkenbunnslidelser både ved forskning og klinikk. I kveldens foredrag vil hun legge vekt på betydningen av trening for å unngå bekkenbunnsproblemer, og hvilken behandling som tilbys dersom plager oppstår.

Pause med servering av frukt og drikke

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Grethe Borchgrevink

Hva forskjellige typer sko betyr for føttene

Grethe Borchgrevink er ortoped og dr. med. ved St. Olavs Hospital. Hun har studert føttene til 197 kvinner for å bekrefte at høyhælte sko gir deformerte føtter. Hun fikk et helt annet resultat enn ventet. Vi får høre henne fortelle hva resultatet av hennes prosjekt ble.

 

Alle foredragsholdere bidrar gratis og overskuddet av billettsalget går uavkortet til forskning på kvinnehelse.

Medlemspris: Kr.150 (kr.250 for ikke-medlemmer) betales kontant ved inngangen. Det er også mulig å melde seg inn som medlem ved ankomst, kr. 300,- pr. år.

Påmelding så snart som mulig til: elin.schive@gmail.com

HJERTELIG VELKOMMEN