Tirsdag 14. februar kl. 18.30 møtes vi i auditoriet, Sørlandet Sykehus, avd. Arendal. Dørene åpnes kl. 18.00

Dagens tema

«Diabetes – Stoffskifte»: Hva bør kvinner vite om dette? v/ Overlege – medisinsk avdeling – Marianne Høglund, SSHF. Arendal

Pause: Frukt og vann.

«Kvinneføtter»: v/ Ortoped og overlege Cecilie Lunden Gundersen. SSHF. Arendal

Kort orientering om organisasjonen For Kvinners Helse 1,6 Norge, og neste møte i avdeling Arendal

Medlemspris kr. 100,- (kr. 150 for ikke medlemmer), betales kontant ved inngang. Det er mulig å tegne medlemskap ved ankomst. Ta med venner og bekjente alle er velkomne.

Påmelding til annemariestub@icloud.com

HJERTELIG VELKOMMEN!
Vennlig hilsen Arbeidsgruppen avdeling Arendal