Onsdag 18. oktober kl. 18.30
Lade gaard,Trondheim
Dørene åpnes kl. 18 for registrering og mingling.

1,6millionerklubben har invitert Rosa Sløyfe og Wenche Myhre.

Dagens tema er brystkreft.

Mona Irene Pedersen, leder av Brystkreftforeningen i Trondheim, orienterer om Rosa Sløyfe-aksjonen.
Hun vil også være dagens brukerstemme.

Anna Mary Bofin, professor i patologi, vil holde foredrag med overskriften:

«Hvordan brystkreftsvulster fra tidligere tider kan gi kunnskap i dag

“Breast Cancer Subtypes” er en forskningsgruppe som forsøker å finne ny kunnskap om risikofaktorer og prognose ved brystkreft. De er en sammensatt gruppe som omfatter patologer, epidemiologer og bryst- og endokrinkirurger, i tillegg til erfarne laboratorieingeniører. Deres hovedmål er å reklassifisere brystkreft i presise subtyper som forteller mer om den enkelte
kvinners prognose.

Det blir satt av tid til spørsmål etter foredraget.

Pause: Salg av Rosa Sløyfe og røde sko-pins. Det blir satt fram frukt, vann, kaffe og te.

Wenche Myhre, vår ambassadør, vil holde et “Musikalsk foredrag


Bindende påmelding til : janecke.larssen@gmail.com

Du kan betale med VIPPS til mobil nr: 90670198, eller til kontonummer 6039 06 2109

Beløpet må være innbetalt på forhånd og kvitteringen vil gjelde som inngangsbillett.

Dørene åpnes kl 18 for registrering og mingling.

For hver solgte billett går det 150,- kroner til Rosa Sløyfe-aksjonen, mens resten av overskuddet går til forskning på kvinnehelse.

Inngangsbillett er kr 250;- for medlemmer og kr 350;- for ikke medlemmer.

Melder du deg inn som medlem I dag ,gjelder medlemskapet også for 2018.
http://1.6millionerklubben.no/bli-medlem/