Program 8. april – på Politihøgskolen i Oslo

1030 Registrering, kaffe og te
1130 Velkommen
Håkon Skulstad, rektor Politihøgskolen
1135 «Fenomenet vold mot kvinner»
Ragnhild Bjørnebekk, forsker Politihøgskolen
1150 «Hva ser vi? Hva gjør vi? Voldtekt mot kvinner i den globale byen»
Kari-Janne Lid, leder avsnitt for seksualforbrytelser,
Oslo politidistrikt
Spørsmål
1230 «Betydningen av å sette flomlyset på vold mot kvinner
– i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv»
Statssekretær Kjell Erik Øie, Helse- og omsorgsdepartementet
1300 LUNSJ
1400 SAVING FACE – vinneren av Oscar 2012 for Best Documentary Short
om syrevold som rammer i alle land – også vårt!
Filmen har ennå ikke blitt vist på kino eller TV her hjemme
1445 «Hvorfor gjør menn slikt?»
Unni Wikan, professor dr.philos, UiO
Spørsmål
1525 Pause
1545 «En voldsrammets tanker om veien videre»
Anne Grethe Solberg
1605 «Et interaksjonelt perspektiv på kvinners erfaringer med
livstruende partnervold»
Solveig Bø Vatnar, psykologspes. PhD, Kompetansesenter for sikkerhets-,
fengsels-, og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst
1635 «Vold i hjemmet – barns strategier»
Carolina Øverlien, Fil. Dr., Nasjonalt kunnskaps senter
om vold og traumatisk stress
Spørsmål
1710 Pause
1730 «SARA – en forskningsbasert politimetode for å forebygge vold
mot kvinner»
Cecilie Lynum, psykolog/forsker, Politihøgskolen
1800 «SARA i praksis»
Anne Alræk Solem, etterforskningsleder Stovner politistasjon
1815 «Politiets utfordringer med familievolden»
Geir Aas, PhD i sosiologi, Politihøgskolen
Spørsmål
1850 Veien videre
Ragnhild Bjørnebekk, forsker Politihøgskolen
1900 Vi ønsker alle vel hjem!

Alle seminardeltakere oppfordres til å bidra til veien videre

Påmelding innen 22.mars: 1.6millionerklubben@gmail.com
Konferanseavgift kr. 700 (lunsj inkludert) til konto 6039.06.62109
Merk innbetalingen med navn/arbeidssted og 8.april-seminar

Vennlig hilsen
1,6 millionerklubben