1,6millionerklubben Norge arrangerte sin årlige internasjonale aften på Restaurant Mehfel i Oslo den 26. september med dyktige kvinnelige ambassadører fra fem land, fremtredende medisinske forskere og 70 gjester som ble servert pakistanske retter.

Styreleder Gerd Helene Kjos ønsket velkommen, og deretter fulgte personlige og interessante taler fra den pakistanske ambassadøren Riffat Masood, Egypts ambassadør Mahi Hassan Abdel Latif, Marokkos ambassadør Lamia Rad og Sør-Afrikas ambassadør Queen Anne Zondo.

Ambassadørene fortalte om sosiale og helsemessige utfordringer for spesielt kvinner i sine land, om fremskritt og utfordringer, og la vekt på viktigheten av å bekjempe fattigdomsproblematikk og sørge for at alle får skolegang. Alle de kvinnelige ambassadørene har imponerende politiske karrierer, og er viktige foregangskvinner for sine medsøstre.

Serbias ambassadør, Suzana Boskovic-Prodanovic, var også til stede med sitt engasjement denne kvelden, i tillegg til to sterke kvinnelige aktivister fra Gambia, deriblant leder Ndey Jobarteh, som etter måneder med hardt arbeid i forbindelse med et dramatisk valg i hjemlandet, nå etablerer Gambia House i Oslo.

Gerd Helene Kjos delte ut Inspirasjonsprisen til forsker Kathy Ainul Møen, som har ledet studiet ”Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge” for å øke oppmøte til livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner.