Gerd Kjos fra styret i 1.6 overrekker gavesjekken til professor Unni Syversen.