Vårt første seminar i Trondheim ble avholdt 24. april 2013 på ærverdige Lade gård

Kvinnehelseperspektivet var hovedfokus også på dette seminaret. Et nesten fullsatt auditorium fikk lytte til tre spesialister fra St. Olavs Hospital i Trondheim innenfor fagområdene osteoporose, kvinners hormoner, samt helse og kosthold.

Professor Unni Syversen, spesialist i endokrinologi (stoffskiftesykdommer) holdt et interessant foredrag om osteoporose (benskjørhet). Hun gjennomgikk hva osteoporose var, og hva som skjer i benstrukturen ved denne sykdommen. Sammenlignet med mange andre land er forekomsten av osteoporose og dens følgetilstander relativt høy i Norge. Man vet ikke årsaken til dette. De vanligste komplikasjoner er benbrudd, først og fremst i håndledd, lårhals og i ryggen. I ryggen er det typisk med såkalte kompresjonsbrudd, dvs. en eller flere rygghvirvler trykkes sammen pga. den løse benstrukturen. Dette medfører smerter, men også krokete rygg og tap av kroppshøyde. Samfunnskostnadene av osteoporose er store fordi bruddene krever lang tids behandling, oppfølging og opptrening. Dette er en betydelig belastning for vårt helsevesen. Forebyggende behandling er tilstrekkelig inntak av kalsium, vitamin D og fysisk trening eller aktivitet. I klimakteriet skjer en økt nedbrytning av benvev som følge av avtagende østrogenproduksjon.  Behandling med østrogenholdige preparater fra tidlig menopause, eller før menopause, er også en god preventiv behandling, da det forsinker bentapet. Inntak av kalsium og vitamin er viktig, og det synes som om inntak av melk har avtatt, melk er en viktig kalsiumkilde. Det finnes også nyere medikamenter som forsinker bennedbrytningen og styrker benstrukturen. For de nyere legemidlene, som kanskje også er de mest effektive, har vi en dårlig refusjonsordning (blå resept), slik at få får nytte av dem.

Professor Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi holdt et engasjerende foredrag om kvinners hormoner og helse. Hun gikk gjennom kvinnens kjønnshormoner, og hvordan profilen av disse endret seg fra barndom til menopause. Hele prosessen som har som sitt endelige mål å utvikle et foster og føde barn ble foredratt på en lettforståelig måte. Viktige temaer ble viet mye oppmerksomhet, særlig utviklingen av medikamentell prevensjon, og de forskjellige prinsippene det kan gjøres på. Hun nevnte også den betydning dette har hatt for kvinnens stilling i samfunnet, verden over. Vi fikk høre om hvordan «prøverørsbefruktning», IVF (in vitro fertilisering), foregikk. Hun viet også tid til å fortelle om «angrepillen». Til slutt fortalte hun om en enda nyere medisinsk intervensjon; medisinsk abort. Mens man tidligere foretok abort som et kirurgisk inngrep, kan dette når gjøres medikamentelt, uten bruk av kirurgi og narkose.

Overlege Berit Nordstrand, spesialist i klinisk farmakologi og partner i Fraiva var den siste av tre spennende foredragsholdere på seminaret. Hun er forfatter av boka «Mat med mer. Hverdagsmat for glede, overskudd og helse», og hun er en meget benyttet kurs- og foredragsholder. Nordstrand klarte å skape engasjement og inspirasjon, og hun begeistret oss med konkrete og enkle tips om mat med smarte byggeklosser. Hun formidlet hvordan man kan kose seg til god livskvalitet gjennom små grep med maten og som kan gi stor effekt. Hun viste hvordan deilig hverdagsmat basert på ferske råvarer kan berike livet. På en popularisert måte omsatte hun medisinsk forskningslitteratur til enkle råd om hva vi kan spise for å få mer energi og overskudd, mer glede og motivasjon, bedre nattesøvn, stabil trivselsvekt, bedre konsentrasjon og hukommelse, mer ro og bedre helse.

Seminaret i Trondheim ble en stor suksess, og vi planlegger et nytt seminar til høsten. Som i Tromsø, avsluttet også dette seminaret med overrekkelse av en gavesjekk til støtte for osteoporose-forskningen. Det var professor Unni Syversen som mottok pengegaven til forskningsmiljøet.

Gro Flaten

Gerd Kjos fra styret i 1.6 overrekker gavesjekken til professor Unni Syversen.

Gerd Kjos fra styret i 1.6 overrekker gavesjekken til professor Unni Syversen.

seminar-trondheim-2013-04-24-b