Fra venstre: Solveig Melbye, Gerd Kjos, Bente Morseth, Maja-Lisa Løchen og Ingrid Toft