Vårt første seminar i Tromsø 22.april ble holdt i Dnb NOR sine nye lokaler.

Tema relatert til kvinners helse var tema for seminaret. Vi fikk fantastisk mottagelse, hjelp og støtte fra sekretær Elisabeth Giæver som bidro til den praktiske gjennomføringen av seminaret. Vi var fire styremedlemmer fra 1,6 i Oslo som hadde anledning til å reise til Tromsø.

Styreleder Solveig Melbye ønsket alle velkommen til seminaret, og spesielt til sin niese professor Ingrid Toft på Nyremedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT). Professor Toft holdt et engasjerende og interessant foredrag om «Fettet vårt; kroppens største produsent av signalstoffer».

Vår neste foredragsholder var Maja-Lisa Løchen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT og overlege på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Tromsø. Hun foreleste over temaet: Kan hjertesykdom forebygges? Hennes foredrag var både interessant og tankevekkende.

Vår tredje foreleser på seminaret var Bente Morseth, førsteamanuensis og forsker på osteoporose ved Regionalt kompetansesenter for idrett og helse – Nord, Universitetet i Tromsø. Tittelen på hennes foredrag var: «Viktigheten av mosjon. Hvor mye er nok?» Hennes vitenskapelig arbeid har særlig fokus på fysisk aktivitet som forebyggende faktor i forhold til osteoporose og risiko for benbrudd. Igjen et interessant og lærerikt foredrag som er særlig aktuelt for oss kvinner. 1.6 klubben hadde gleden av å overrekke Bente Morseth en pengegave til støtte for sin forskning på osteoporose. Vårt overskudd på kr. 15.000 fra salget av vår kalender 2013 ble delt mellom forskningsmiljøene på osteoporose i Tromsø og Trondheim.

Vi ble ønsket velkommen tilbake til Tromsø til høsten 2013,og det har vi store planer om å gjøre.

Gro Flaten

Fra venstre: Solveig Melbye, Gerd Kjos, Bente Morseth, Maja-Lisa Løchen og Ingrid Toft

Fra venstre: Solveig Melbye, Gerd Kjos, Bente Morseth, Maja-Lisa Løchen og Ingrid Toft