For Kvinners Helse 1.6 millionerklubben, Norge, Seminar avd. Arendal.

Torsdag 31. oktober var 20 damer samlet til seminar på Sørlandet Sykehus avd. Arendal. To flinke foredragsholdere gjorde at dette ble et vellykket seminar.

Cecilie Beisland Holm, som er yogalærer og livsstyrketrener, fortalte og viste øvelser på ”hvordan man kan bruke yoga som hjelp ved behandling av traumer”.

Gunnar Mouland, lege og spesialist i indremedisin, snakket om Hva er riktig bruk av beroligende medikamenter. Dette var et flott og tankevekkende foredrag. Kvinner bruker langt mer beroligende midler enn menn, flere kvinner enn menn får reseptbelagt medisin, kvinner går oftere til lege. Er kvinner sykere enn menn? Hvor man bor ser også ut til å ha innvirkning på pillebruket. Fylker som grenser til Skagerrak har høyest pilleforbruk. Hvorfor? Det vet man ikke.