Tema: Demens

Møtet ble avholdt i det store auditoriet i Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2, Trondheim.
Dørene åpnet 18.30 for registrering og servering av forfriskninger og frukt.

Forelesningene startet klokka 19.00 med

Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer

v/Sigrid Botne Sando, overlege ved nevrologisk avdeling og førsteamanuensis ved NTNU.

Hun holdt en times grundig innføring om diagnoser, symptomer og tegn ved sykdommene. Hun presiserte at det er en dødelig sykdom, men at pasientene i dag kan leve over 10 år etter diagnose, vanligvis er levetiden 4-8 år. Hun snakket om de faktorene som påvirket forløpet og vektla det man kan gjøre noe med som fysisk aktivitet og mental stimulering.

Overlege Sando trenger friske frivillige til en kontrollgruppe til sin forskning på demens.

Etter pausen var temaet bruker og pårørende perspektivet

Randi Granbo som har vært åpen om sitt liv med en ektefelle med demens. Hun la fram familiens erfaringer med behandlingsapparatet i de forskjellige fasene av sykdommen under overskriften:
Hvordan kan kommunen bidra med bedre støtte for pårørende og trygghet for at brukerne får de tjenestene de trenger?

Marianne Danielsen holdt et engasjert og levende innlegg om det å være nærmeste pårørende til en mor med diagnosen Alzheimer sykdom. Moren ville helst skjule at hun er syk så lenge det var mulig. Marianne som arbeider med en bok om dette temaet snakket under overskriften: Når mamma forsvinner sakte

Deltakelse:

Det var over 90 deltakere på møtet. Flere kom med sammen mor og datter. Alle foredragsholdere bidrar gratis, og overskuddet av billettsalget går uavkortet til forskning på kvinnehelse.

Det kom inn over 19 000 kroner til forskning på dette møtet, som ble sponset av Rydning Holding.