Tema Migrene -en kvinnesykdom eller et folkehelseproblem

Foredragsholder: Lise Rystad Øie, overlege ved nevrologisk avdeling, St.Olavs hospital og postdoktor ved NTNU, Institutt for nevromedisin. Mette Haase Moen, professor emerita NTNU
Deltakere: 37 deltok

Migrene

Vi fikk en innføring i hva migrene er og hvordan den kroniske migrene kjennes. Migrene kan ikke sees på bilder av hjernen,men samtale med pasienten om hvordan tilstanden kjennes, og oppleves er avgjørende for å klassifisere hodepinen som migrene.

En av 6 mennesker på jorden har hodepine hver dag, halvparten av dem har migrene. En av 20 har hodepine annenhver dag. Hodepine/migrene påvirker arbeid og familieliv. Koster staten minst 11 milliarder i året i Norge. 63% av dette er det man taper ved fravær fra jobb.

Omtrent 15% av alle voksne kvinner og 6 % av alle menn har migrene. Arv påvirker hvem som utvikler migrene. Triggere kan være menstruasjon, lite søvn, hvile etter stress, sterke sanseinntrykk. 

Et viktig verktøy i behandling er å føre hodepinedagbok. Brukes i oppfølging av pasienter og til kartlegging av anfall. Vanskelig å bli helt kurert, sjelden man blir helt fri fra migrene, men det finnes i dag mange gode behandlingsalternativer som kan gjøre livet til de som rammes mye bedre.

Behandling av migrene kan deles inn i anfallsmedisiner og forebyggende medisiner.  Paracet/ Ibux, Triptaner og kvalmestillende medisiner er eksempler på anfallsmedisiner. Ved bruk av anfallsmedisiner mer enn 10 dager i mnd står man i fare for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine. Blodtrykksmedisin, antidepressiva, epilepsimedisin , botox injeksjoner og CGRP hemmere er eksempler på forebyggende migrenemedisin. 

Kronisk migrene kaller man det når man har 15 eller mer anfall i mnd.

Tidligere trodde man at mange matvarer kunne trigge migrene (f eks. mørk sjokolade), mens man i dag heller tror at mange får et sug etter enkelte matvarer som del av migreneanfallets «for-stadium». Et unntak er vin og koffeinholdig drikke, som man fortsatt tror kan trigge anfall.  

¾ av de som søker helsehjelp er kvinner

Sykdommen påvirker unge yrkesaktive mennesker

Et folkehelseproblem mer enn et kvinnehelseproblem mener foredragsholderen. Å forske på dette feltet har ikke vært statusgivende, generelt har ikke forskning på smertetilstander vært det, men dette virker å være i endring.

Norsk senter for hodepine forskning (Norhead) har fått ¼ milliard kroner for å forske på hodepinesykdommer – og man håper at dette kan bidra til ny og bedre behandling av hodepine i fremtiden.

Mette Haase Moen hadde et innlegg om hvordan familien hennes har hatt 4 generasjoner som er rammet av migrene. Hun beskrev i praksis hvem som hadde migrene og hvordan det artet seg, med historier fra sin egen mor, hun selv, hennes søsken og barn og barnebarn.

Vi fikk innsikt i triggere, forløp og hvordan man tilpasset seg for å håndtere sykdommen i hverdagen. 

Det kom mange spørsmål fra salen, også denne gangen hadde vi et interessert publikum.