Tema: Smerter i hofter og knær

Møtet ble holdt i Øya helsehus, Mauritz Hansens gate 2, Trondheim.
Vi startet 18.30 med registrering og servering av forfriskninger og frukt.

Forelesningene begynte klokka 19.00 med

Fra en nesten fullsatt sal

 

Hva er artrose?

Tone Gifstad , seksjonsoverlege ,PhD . ved Proteseseksjonen, ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital.

Hun redegjorde for symptomer, disponerende faktorer og forløp. Artrose er en kronisk sykdom hvor leddbrusken ødelegges. Årsaken er ukjent, men alder, arv, overvekt og tidligere skade kan være medvirkende. Symptomene er smerter ved bevegelse og senere i hvile, følelse av svikt i leddet og nedsatt bevegelighet.

 

Hvorfor og hvordan?

Så overtok Monica Engdal som er spesial fysioterapeut og Ph.d. stipendiat ved St. Olavs Hospital. Hun fortalte om behandlingspyramiden for artrose. De fleste med moderat artrose skal ha informasjon om tilstanden og generell trening. Det neste trinn er et individuelt trenings program og behandling med smertestillende. På toppen av pyramiden er et fåtall skal ha protesekirurgi.

 

Protesekirurgi-hva innebærer det?

Etter pausen informerte seksjonsoverlege Tone Gifstad om kneproteser og hofteproteser. Hun fortalte om indikasjoner for de ulike protesetypene, operasjon og bedøvelse. Det er noen flere kvinner enn menn som blir operert. De fleste får spinalbedøvelse og reiser hjem 1-2 dager etter operasjonen. Opptreningen tar 4-6 måneder.

 

Deltakelse:

Det var 69 deltakere på møtet. Billettsalget gav inntekt 13 250 kr. Møtet ble sponset av Bunnpris AS

 

Foreleserne Monica Engdahl og Tone Gifstad