Tema:

Hva må vi ha plastikk kirurgisk kompetanse til ved et universitetssykehus?

Møtet ble sponset av Bunnpris oghadde ca 40 deltakere og det kom inn over 7000 kr.

Foredragsholder: Astrid Rydning

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi,

Den ekte uperfekte kvinnekroppen

Deltakerne fikk et bilde av hva plastisk kirurgi gjør i forbindelse med mange medisinske tilstander der kroppen påføres skader, medfødte misdannelser, skader etter kreftbehandling, stråling, operasjoner som gir stor endring av utseende, «kjøttetende bakterier» ble nevnt.

Det er nasjonale retningslinjer for hvilke pasienter som har krav på behandling og frister for behandling.
Man utdanner plastikk kirurger, medisinerstudenter og driver forskning og faglig oppdatering v St. Olav hospital. Plastikk kirurgene gjør også rekonstruktiv kirurgi ved andre avdelinger i f m store inngrep.

Det er et betydelig privat marked for plastisk kirurgi, de fleste kirurger jobber også i det private, og der er inntjeningen stor.

Foredragsholder: Kathrine S Sneve.

Seksjonsoverlege ved plastikk kirurgisk seksjon v St. Olav hospital 

Kathrine snakket om Den ekte uperfekte kvinnekroppen, og spesielt om bryster til glede og besvær.

Plastisk kirurgi kommer ofte til anvendelse når kvinner bl.a. får nakke og skuldersmerter ved store bryst, smerteggende kirurgi og rekonstruksjon når man får fjernet et bryst. Man kan gjøre rekonstruksjon med protese, med protese og eget vev eller bare med eget vev.

Etter hvert innlegg kom det spørsmål fra salen og det var en engasjert gjeng som hadde møtt opp.

 

Etter hvert innlegg kom det spørsmål fra salen og det var en engasjert gjeng som hadde møtt opp.