Vi i 1,6 Norge ønsket med Arendalsuka å utfordre helsefaglige og politiske miljøer på områder innen kvinnehelse som vi mener trenger spesiell fokus og debatt.

Her er et kort utdrag fra innledningen til Tonje Haalien fra 1,6 millionerklubben:

«Flere kvinner enn menn sliter i dag med psykisk helse. Flere kvinner enn menn blir i dag sykmeldt for dette. Psykisk uhelse er ikke bare noe som angår godt voksne kvinner, det er et voksende ungdomsproblem. Mestring og muligheter er budskapet til regjeringen,- som i 2014-15 ga ut Stortingsmelding nummer 19. Regjeringen vil utvikle en helsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse.

I virkelighetens verden er ansvarsrollen for en kvinne med psykiske utfordringer svært vanskelig. Psykisk helse er et stort og ullent begrep. Vi kan ta ansvar for et brukket ben, men hvordan tar jeg ansvar når jeg har sterk angst, eller er deprimert,- og langt nede? Og Hjelperollen er kanskje enda mer kompleks og krevende i forhold til psykiske utfordringer. Hvordan hjelpe en som ikke vil ha hjelp? Hvordan hjelpe de som vil ha hjelp inn i et Helsevesen for psykisk helse som knapt nok oppegående pårørende finner ut av?

Så vårt tema i dag er: Hvordan kan kvinner med psykiske utfordringer få bedre hjelp? Hvem har ansvar for hva i helsevesenet. Hva er arbeidsgivers og kvinnens eget ansvar? Og hvordan forebygge for– kort og langvarig sykemelding?»

Vi arrangerte i år også debatt. Denne gang mellom: lege og forsker Camilla Stoltenberg som er direktør for Folkehelseinstituttet, psykiater Anne Kristine Bergem som er leder i Norsk psykiatrisk forening og gynekolog Jeanne Mette Goderstad som er klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Arendal.

Camilla Stoltenberg, Anne Kristine Bergem og Jeanne Mette Goderstad

Camilla Stoltenberg, Anne Kristine Bergem og Jeanne Mette Goderstad