I serien vår om corona-tiden har vi nå en fin rapport fra professor i geriatri, Anette Hylen Ranhoff. Vi er så heldige å ha henne som et aktivt medlem i vårt medisinske fagråd.

1.     Hvordan har din corona-høst vært?

I høst har jeg vært HJEMME – jeg har ikke vært så mye hjemme på mange, mange år.
Ingen reiser, verken til Bergen hvor jeg har 30% stilling som professor eller til møter og kongresser i utlandet. Alt har vært avlyst eller gjort digitalt – som jeg har fulgt fra hjemmekontor eller kontoret på sykehuset.

På sykehuset har vi hatt mye å gjøre – alt det vanlige i tillegg til omstillingen for å yte helsetjenester under en pandemi.

Det mest spennende og tilfredsstillende har vært etterundersøkelser av coronapasienter. Vi har innkalt alle som er 60 år og eldre som har vært innlagt med corona-infeksjon. Mange har vært veldig syke, men det har vært fint å se at de har kommet seg godt. Så det nytter med god sykehusbehandling, inklusive intensivbehandling med respirator – selv om vi ikke har spesifikke legemidler mot viruset.

2.     Hvordan påvirket Corona din tilværelse? På godt og vondt.

Godt: Å være hjemme og mye sammen med familien har gitt en ro og vært mindre stressende. Å lære å venne seg til digital undervisning og digitale møter har vært fint – det vil jeg fortsette med!
Mange fine turer i marka for å finne kjentmanns-poster i helgene.

Vondt: Nå synes jeg det er tungt med en mørk høst uten særlig samvær med venner og kulturopplevelser. Med en stadig uro for å bli smittet. Livet på sykehuset med munnbind hele dagen….. og besøksforbud slik at syke gamle ikke får besøk av sine nærmeste. Mange gamle mennesker blir ensomme og føler seg forlatt!