Mensendieck er fysioterapien som har holdt seg på CC Vest – uavhengig av trender – i 25 år. Nå er innehaver Solveig Melbye også blitt styreleder i en organisasjon som arbeider for kvinners helse.

Jeg er vant til å ha mye å gjøre, jeg. Solveig Melbye har ledet Mensendiecksenteret på CC Vest siden senteret åpnet i 1989. Da hadde de allerede holdt til en stund på Huseby. Parallelt med dette var hun lærer ved Mensendieckutdanningen på Høgskolen i Oslo. Når hun nå i tillegg er styreleder for den nystartede helseorganisasjonen 1,6 Millionerklubben, avviser hun at dette vil gå utover hennes virksomhet på CC Vest.

– Det ene gir inspirasjon til det andre. Jeg trives med litt trøkk og mange baller i luften.

Solveig MelbyeHelse på grasrotplan

Melbye forklarer navnet til 1,6 Millionerklubben slik:

– I Norge er det 1,6 millioner kvinner i alderen 25 år og oppover, og det er disse vi henvender oss til. Vi fokuserer på kvinnehelse. Det er nødvendig, ettersom mye av helseforskningen foregår på menns premisser. Blant annet har kvinner og menn forskjellige symptomer på hjerteinfarkt, noe man ikke visste før inntil nylig.

Melbye nevner også benskjørhet.

– Det er en lidelse særlig nordiske kvinner er utsatt for, og som det bør forskes mer på. Det finnes apparater som måler tettheten i bensubstansen, men disse er ikke tilgjengelige for alle. Vi kan forebygge ved å vite på et tidligere tidspunkt hvordan tilstanden er. Blant annet slike ting skal vi arbeide for. Stress og psykisk helse er andre viktige områder.

1,6 Millionerklubben har en svensk søsterorganisasjon som er blitt Sveriges største kvinneorganisasjon i løpet av 14 år. Nå dannes en europeisk paraplyorganisasjon med sete i Brussel.

– I Norge har vi en ambassadørgruppe med kvinner som Wenche Myhre, Toppen Bech, Elisabeth Andreasson og Mari Maurstad, samt en helsefaglig gruppe bestående av våre ypperste kvinnelige forskere, professorer og overleger innen mange fagfelt. Komplementærmedisinen er også godt representert.

Organisasjonen holder seminarer, og gir på den måten kunnskap om kvinnehelse på grasrotplan.

– Vi forsøker å tenke nytt. Helse dreier seg ikke bare om sykdom, men også livskvalitet i form av kultur, reiser og mat. Å ha det bra er forebyggende, avslutter Melbye.

Lytt til kroppen

Det har vært et stabilt kvart århundre for Mensendiecksenteret på CC Vest. Melbye forklarer dette med at Mensendieck-systemet er så solid og velprøvd gjennom over hundre år at det ikke er noen grunn til å eksperimentere.

– Vi tenker helhetlig og ser hele kroppen i sammenheng. Vi ser ikke bare etter symptomene, men går grundig til verks for å finne ut hvorfor du har vondt. Vi snakker også om dagliglivets bevegelser. Om du gjør disse riktig, trener og vedlikeholder kroppen seg selv. Pust og avspenning er viktige elementer å formidle, sier hun.

Alle som arbeider på Mensendiecksenteret har fireårig utdanning og faglig tyngde.

– Mange som kommer til oss har enten vært hos lege som sier de må trene, eller de har selv av ulike grunner funnet ut at de skal bevege seg mer, men ingen sier hvordan. Der kommer vi inn med fagkompetansen vår. Hos oss lærer du om kroppen din mens du trener eller blir behandlet. Vi forteller deg hvor alle disse små musklene du må trene er, og hvorfor. Da kan du selv lytte til kroppen din og forebygge, noe som er både spennende og moro, sier Melbye.

CCVest Avisen