Formål og visjon

Visjon

Vi skal bidra til bedre vilkår for kvinnehelse gjennom kunnskapsdeling og støtte til forskning.

 

Historikk

For kvinners helse,1,6 Norge, tidligere 1,6millionerklubben Norge er en søsterorganisasjon til den svenske organisasjonen 1,6miljonerklubben, som er den største kvinneorganisasjonen i Sverige med ca 15000 medlemmer. Den ble startet i 1998 av Alexandra Charles .
I Norge startet vi i 2010 og vi nærmer oss 900 medlemmer, men folk strømmer til våre seminarer.

 

Hva gjør vi

Vi arrangerer hyppige seminarer der medlemmer fra Medisinsk Fagråd og andre spesialister utenfra kommer og forteller om nyeste forskning innen kvinnehelse.

Vi ønsker mer fokus på forskning på kvinners helse å vil spre kunnskap om forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn.
Dette er viktig siden inntil nylig er det forsket lite på kvinnehelse og det gis mindre penger til forskning på kvinner enn på menn.

Vi kvinner er dyre og vanskelige å forske på.
Vi gir ut årlig Forskerpris på kr100000,- og 25000,- i Formidlingspris.

Helse dreier seg ikke bare om sykdom, men også livskvalitet i form av kunst og kultur, mosjon, reiser og god mat. Det å ha det bra er forebyggende!

 

Medisinsk Fagråd

Vårt Medisinske fagråd består av kvinnelige forskere, professorer, overleger og andre fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse. De skal være våre rådgivere i forhold til vår visjon og gi anbefalinger om helseområder vi skal gi støtte til i form av den årlige Forskerprisen og Inspirasjonsprisen.  Les mer her

 

Ambassadører

Kjente kvinner som gjennom egne helseerfaringer brenner for å spre kunnskap om kvinnehelse er våre ambassadører. Du vil treffe mange av dem på våre seminarer, både som foredragsholdere og tilhørere  på lik linje med deg. Våre seminarer er åpne for alle kvinner og sprer på den måten kunnskap om kvinnehelse til de som vil lære mer om forebygging, behandling og forskningsnytt innen kvinnerelaterte helseutfordringer. Les mer her

 

For Kvinners Helse 1,6 Norge har dette som viktige fokusområder:

  • Innføring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning
  • Holistisk syn på kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel
  • Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse
  • Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder
  • Påvirkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse
  • Engasjement innen miljøspørsmål som angår alle mennesker
  • Kultur som inspirasjon for å styrke helsen

 

Vi ønsker deg velkommen som medlem!