Bjørg Thorhallsdottir

Bjørg Thorhallsdottir

Hvorfor ble du ambassadør for 1,6 millionerklubben?

Jeg vil være ambassadør fordi det er så uendelig viktig å rette oppmerksomhet mot kvinners helse og begynne å forske på denne på lik linje med mannens helse. Det er fortsatt stor uvitenhet om kvinners kropp og hvor forskjellig den er fra mannens og viktigheten av å forstå forskjellen og at lik behandling har forskjellige utfall.

Jeg vil være med på å samle midler for å forske mer på kvinners helse. Det er ikke bare en likestillingssak, men også en LIVSVIKTIG sak.

 

Hvordan vil du bidra videre i 1,6 millionerklubben?

Jeg kan bidra med foredrag og kunst.