Om oss

Den svenske 1,6 miljonerklubben ble startet 1998 i Sverige av Alexandra Charles. Hun registrerte at det meste av medisinsk forskning og utdanning var basert på mannen som norm, og at det fantes langt mindre forskning på kvinner innen en rekke lidelser som ofte rammer kvinner. Hennes mål var å sette fokus på kvinners helse, og de genetiske forskjeller mellom kvinner og menn som gjør at det i må forskes mer på kvinner, eksempelvis innen hjerte-kar og osteoporose.

Navnet kommer av at da foreningen startet var det 1,6 millioner kvinner i Sverige over 45 år, som var den gruppen det først ble fokusert på. Senere har også 2,6 miljonerklubben blitt etablert, for kvinner fra 25 år.

I Norge er vi ca. 1,6 millioner kvinner fra 25 år, og vi har valgt å samle oss i en forening.  Foreningen i Norge startet opp sommeren 2010, med følgende personer i interimstyret: Vigdis Thire, Solveig Melbye, Gerd Kjos, Hilde Aalling Syvertsen, Alexandra Charles og Harriet Gillberg. I løpet av det første driftsåret har foreningen gjennomført 4 seminarer om kvinnehelse i Oslo området, og planlegger etter hvert seminarer også andre stedet i landet.