Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem

Et utdrag fra Anne Kristine Bergems foredrag 27. mai 2015 på seminaret om psykisk helse i regi av For kvinners helse 1.6Norge på Fornebu. Bergem er psykiater, forfatter og formidler.

Alle har en psykisk helse

For 20-30 år siden var begrepet ”psykisk helse” relativt ukjent. Hvis noen hadde psykisk problemer av et eller annet slag, ble det ofte sagt at ”det er noe med nervene” eller ”hun er av den nervøse typen.” I dag er psykisk helse et tema i samfunnet. Selv om det er mer kjent nå enn før, er det likevel slik at det eksisterer mange fordommer og at det er stor kunnskapsmangel knyttet til denne delen av menneskers helse. Alle har imidlertid en psykisk helse, og i løpet av livet vil omtrent halvparten av oss få helseutfordringer knyttet til psykisk helse som kvalifiserer for en diagnose.

Alle kan bli psykisk syke

Ingen mennesker kan vaksinere seg mot psykisk sykdom. Alle har et potensiale for å utvikle psykiske helseplager. Enkelt sagt er det slik at det er balansen mellom opplevd stress og mestringskapasitet som er avgjørende. Opplevd stress er individuelt, og det er store forskjeller mellom hva som oppleves som stress for den enkelte og hvor mye stress mennesker tåler. Opplevd stress kan skyldes arbeidsbelastninger eller arbeidsløshet, mobbing eller andre former for plaging, problemer i forholdet til andre mennesker, misbruk av rusmidler, søvnløshet, fattigdom, fysisk sykdom og en rekke andre forhold. Mestringskapasitet er evnen til å håndtere stress og belastninger, og den kan påvirkes av arv, oppvekstmiljø, personlighet, materielle forhold, psykologisk robusthet og helse. Når mestringskapasiteten er større enn det opplevde stresset, holder man seg ”frisk”, mens når belastningene blir større enn det man klarer å håndtere, blir man ”syk.”

Hva trenger et menneske

For å utvikle en god psykisk helse, trenger barn tilgjengelige og trygge omsorgspersoner helt fra starten av. Trygg tilknytning mellom et nyfødt barn og barnets omsorgsperson legger grunnlag for god utvikling av en robust psykisk helse. Det er i møte med andre mennesker vi lærer å forstå både oss selv og andre.

Å slippe ut magen

Livet er fullt av utfordringer. Målet med livet kan ikke være å unngå all psykisk smerte. Fjerner vi alt psykisk ubehag, fjerner vi det menneskelige. Det må ikke bli slik at det vi strever etter er å kvitte oss med alt som er vanskelig. Vi må heller sørge for at vi omgir oss med mennesker som kan være der sammen med oss i vårt strev framfor å fjerne strevet.  Det må ikke bli slik at presset for å bli stadig bedre fungerende, bidrar til å gjøre oss syke. Barn på skolen lærer om røde og grønne tanker, hvor de røde er de tankene som er vonde og triste. Bergem mener at i stedet for å kjempe mot de røde tankene, må vi erkjenne at røde tanker er en naturlig del av livet, og at det er bra å finne måter å leve med dem på.
”Mental styrketrening” er bra. Men det må også gå an ”å slippe ut magen”, psykologisk sett.