Gerd Kjos (68) vokste opp i Hallingdalen på lungemos og gode gener. Nå kjemper hun for mer penger til forskning på kvinners helse.
Og for bedre mat hos Norwegian.

Forskning:
Ennå har hun ikke 1,6 millioner medlemmer. Men som leder av 1,6 millionerklubben har hun potensiale.
Tallet viser til norske kvinner over 25 år. Kvinner som ikke prioriteres når forskningsmidler og prestisje deles ut.
– Jeg ble fort hekta på dette arbeidet. Det er så mange flotte kvinner med, faglig dyktige, og med stort engasjement.
– Et helt annet miljø enn det jeg hadde vært i gjennom 32 år som flyvertinne i SAS. Det er to verdener.

Les mer på caluna.no