For kvinners helse 1,6 Norge: Et spennende samarbeidsprosjekt for andre året på rad

Fotograf: Karoline G. Herolfsen
Tekst: Gro Flaten

For kvinners helse 1,6 Norge arrangerte for andre år på rad en dagskonferanse i samarbeid med Politihøgskolen 5.mai i år. Konferansens tema var «Kvinner og barns rett til trygghet og ikke voldelig liv – globalt og lokalt». Konferansen har fått støtte fra Fritt ord, som har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og den vilkår i Norge.

H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit var til stede ved åpningen, og hennes engasjement og interesse for temaet satte en ekstra spiss på konferansen. Også Oslos ordfører, Fabian Stang var til stede. En videohilsen fra landets nye statsminister, Erna Solberg understreker viktigheten av temaet, både lokalt og globalt. Deltagerne fikk også oppleve en sterk videohilsen fra den pakistanske eleven Malala Yousafzai som overlevde Talibans drapsforsøk og siden er blitt viden kjent for sin innsats for kvinner og barns rettigheter. Konferansen ble åpnet av rektor Håkon Skulstad ved Politihøgskolen og Solveig Melbye, leder for 1,6Norge. Begge understreket betydningen av så vel fokus som samarbeid om dette brennhete temaet.

Barneombud og lege Anne Lindboe var den første foredragsholder på konferansen, og hun var klar i sine anbefalinger til vår statsminister. Raskere avhør for barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, behovet for robuste fagmiljøer med spisskompetanse og rett til hjelp av barnevernet i hjemmet selv om foreldrene nekter – dette var noen krav med ett års gjennomføringsfrist. Forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen fokuserte i sitt innlegg på vold og trusler mot skoler – globalt og lokalt. Dessverre opplever vi mange sjokkerende hendelser rundt dette i vår tid, og vi ser gjentagende mønstre hos gjerningspersonene.

Dokumentarfilmen «Humaira – the Dream Catcher» av Oscar- og Emmy-prisvinneren Sharmeen Obaid-Chinoy gjorde sterkt inntrykk og handler om en flink jente som nektes skolegang av sin far. Filmen beskriver en virkelighet for kvinner i mange land som vi må gjøre noe med – engasjementet er voksende, og det er optimisme å spore.

Skolemassakrer og voldelige angrep på skoler var tema for sosialantropolog Erika Fatland, og særlig fokuserte hun på reaksjonene etter massakrene. Dokumentarboken «Englebyen» forteller nettopp om livet i Beslan etter terrorangrepet i 2004. Hvordan vi kan håndtere trusler og terror mot norske skoler, var tema for foredraget til Thor Langli, innsatsleder i Oslo politidistrikt. Betydningen av raske reaksjoner og gode samhandlingsrutiner og planverk ble særlig understreket.

Fra Integrerings- og mangfolds-direktoratet rettet regional koordinator Eva Torill Jacobsen søkelyset på hvordan minoritetskvinner i alle aldre kan reddes fra vold og hvordan vi gjennom målrettet arbeid kan gi bistand til kvinner i en vanskelig og ofte håpløs situasjon. Også her kan forebygging være den beste hjelp. At visse typer vold mot kvinner sprer seg til nye land som følge av innvandring og flytting, fikk vi belyst av dr.polit. og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Kjønnslemlestelse er også blitt et problem i Norge, og det viser seg å være vanskelig å få bukt med problemet da synet på omskjæring er ulikt alt etter kulturell tilhørighet. Like fullt jobbes det systematisk inn mot miljøene, både gjennom helsehjelp og opplysning om menneskerettigheter.

2014-05-05-bilde-3

Overlege Helle Nesvold ved Overgrepsmottaket, Legevakten i Oslo kommune tok i sitt foredrag for seg seksualovergrep og vold og fokuserte særlig på prosessen fra overgrep og frem til rettslig avgjørelse. Med utgangspunkt i sitt doktorgradsprosjekt om seksualovergrepene, helsevesenet og rettsapparatet analyserte hun forholdene og pekte på kritiske områder, der det er behov for bedre ressurs- og personalrammer. Vårt norske politis prosjekt på seksuell og kjønnsbasert vold på Haiti ble presentert av politioverbetjent Mari-Ann Randulf. Foreløpige resultat fra barne- og familiedrap i Norge 1990-2009 ble fremlagt av stipendiat Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo. På den forrige samarbeidskonferansen med Politihøgskolen ble vi presentert for SARA, et pilotprosjekt ved Stovner politistasjon om risikovurdering og forebyggende tiltak ved partnervold. Nye erfaringer og utvikling av programmet ble presentert ved etterforskningsleder Anne A. Solem og politioverbetjent Dag Grøtterud og Hans- Petter Kielland.

Artist og menneskerettighetsaktivist Deeyah Khan har laget den Emmy-prisbelønte dokumentaren «Banaz – A Love Story» som ble vist i sin helhet på konferansen. Det var en sterk og gripende dokumentar om æresdrap og Scotland Yards etterforskning av saken. Filmen viser at det dessverre er en lang vei å gå både i kulturen selv og for etterforskere, men det er bevegelse å spore.

Konferansen ble avsluttet av forsker Ragnhild Bjørnebekk som konkluderte med at vi må ha kunnskaper om ulike typer vold for å kunne forebygge vold. Vi tenker ikke likt, og synet blir derfor også forskjellig. Det er fint å dele kunnskaper og erfaringer på en konferanse med så mange og så ulike organisasjoner samlet.

For kvinners helse 1,6 Norge opplever samarbeidsprosjektene med Politihøgskolen som både viktige og verdifulle, og dette er et samarbeid vi ønsker å fortsette med i arbeidet for å bedre kvinners helse og trygghet.