Når er nok – nok, og når blir nok for mye?

Kvinner og alkohol var temaet på seminaret i regi av For kvinners helse, 1,6Norge den 28. januar i år. Temaet er aktuelt, og ikke minst fordi det er tabubelagt. Alkohol, og spesielt vin er blitt mer og mer vanlig både i selskapslivet og i hverdagen også for oss nordboere. Vi er blitt mer kontinentale, og mat- og drikkekultur fra middelhavslandene har fått større innpass hos oss. Tilgangen til og utvalget av alkohol er større enn noen gang, og alkohol er forbundet med hygge og sosialt samvær. Vår kunnskap om vin og andre alkoholholdige drikker er stort, og vi er nøye på hva vi serverer av drikke til de ulike rettene. Men har vi like stor kunnskap om skadevirkningene av alkohol?

Mette Horgen

Mette Horgen

Lege Mette Horgen, også medlem av vår helsefaglige gruppe innledet kveldens tema. Hun snakket om alkoholens virkning på kroppen ut fra et medisinsk ståsted. Menn og kvinner responderer fysiologisk forskjellig på alkohol. Ifølge WHO defineres 14 alkoholenheter som storforbruk for kvinner og tilsvarende 21 enheter for menn. Visste du at en enhet er det samme som 1,2 dl, og at drikker du mer enn 9 enheter pr. uke, er du i faresonen? Med risikofylt alkoholbruk står du i fare for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer. Sosiale problemer kan også være en konsekvens. Forskning viser at alkohol faktisk spiller en betydelig rolle i mer enn 60 sykdommer. Mette Horgen ga oss en nøktern og saklig oversikt over alkoholens virking på kvinnekroppen.

For hjerte og blodomløp kan regelmessig inntak av alkohol over tid forårsake høyt blodtrykk (hypertensjon), noe som igjen øker faren for hjertesykdom, hjerteinfarkt eller slag.

Væskebalansen (syre-basebalanse) i kroppen kan forstyrres av for høyt alkoholinntak. Alkohol er et diuretikum som fører til dehydrering, og kroppen mister mer vann enn den får tilført.

Fordøyelsessystemet påvirkes også negativt av for stort regelmessig inntak av alkohol. Vi produserer mer magesyre og kan få symptomer på gastritt, samt magesmerter, oppkast, diaré og blødninger. Kvinner er mer utsatt enn menn for leversykdommer som hepatitt og levercirrhose (skrumplever), noe som igjen øker risikoen for leverkreft. Også bukspyttkjertelen reagerer negativt på regelmessig alkoholinntak, og betennelse (pankreatitt) kan bli en følge. Bukspyttkjertelen produserer insulin, og over tid kan kroppens respons på insulin reduseres og diabetes kan bli en konsekvens. Personer som drikker mye har også større risiko for å utvikle strupekreft, og kombinert med røyking er risikoen enda større.

Kvinner med større og regelmessig alkoholforbruk er mer utsatt for brystkreft da alkohol kan øke kroppens østrogennivå. Alkoholinntak i svangerskapet har vært mye omtalt. Det gir økt risiko for spontanabort og prematur fødsel og en høy risiko for å få barn med føtalt alkoholsyndrom.

Hud, hørsel og syn kan påvirkes negativt av alkohol. Da alkohol har en dehydrerende effekt, tørkes huden ut, blir mattere, mer rynkete og virker eldre. Hørseltap kan være en negativ virkning av regelmessig alkoholforbruk, og også synet kan skades av større og regelmessig drikking. Søvnproblemer, depresjon og angst kan forårsakes av for mye alkohol. Mer detaljer og saklig informasjon om alkoholforbruk, negative konsekvenser og tester finner du på nettsiden www.drikkmindre.no.

Skremmende detaljer som gir grunn til ettertanke. Man får gå hjem og tenke over sine egne drikkevaner og sitt eget forhold til alkohol.

Kari Lossius

Kari Lossius

Psykolog Kari Lossius som til daglig er klinikkdirektør i stiftelsen Bergensklinikkene, forfatter, veileder og flittig brukt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt var neste foredragsholder om samme tema. Hun har lang erfaring innenfor rusbehandlingsfeltet. Kari Lossius holdt et medrivende og morsomt foredrag om et alvorlig tema relatert til sin lange og allsidige hverdag som terapeut. Hva er den optimale behandling for akkurat denne pasienten? Hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen? Som redaktør og medforfatter av «Håndbok i rusbehandling. Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet» har hun sammen med andre fagpersoner delt sine erfaringer med behandling av rusmisbrukere.

I tillegg til våre fagpersoner fikk vi også møte Margrethe Glambeck – selv medlem i 1,6Norge – og som personlig har opplevd alkoholproblemer. På en åpen og ærlig måte delte hun sin historie med tilhørerne, om hvordan hun var blitt kvitt sitt avhengighetsproblem og om livet uten alkohol.

GRO FLATEN