Sted: i Kolibri Kapital sine lokaler, Meltzersgt. 4 (ikke langt fra Slottsparken)
Tid: Onsdag 25. Mai 2016 kl. 17.00

Saker

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av medlem til å underskrive protokoll sammen med møteleder
  3. Fastsettelse av kontingent
  4. Årsberetning (vedlegg)
  5. Årsregnskap (vedlegg)
  6. Budsjett
  7. Orientering fra styret, status, utvikling og fremdrift, økonomi, sponsorer  m.m.
  8. Valg av styre
  9. Innmeldte saker fra medlemmene. Meldes skriftlig innen en uke i forkant, dvs. 18. Mai 2016
  10. Eventuelt

Oslo, 27.04. 2016
1.6 Millionerklubben
v/ Solveig Melbye
Styreleder / President

 

Last ned Fullmakt (PDF)