Mandag 19. juni 2023 kl. 17.00 hos advokatfirma Simonsen Vogt Wiig, Fillipstad brygge 1.

 

Dagsorden
1 Valg av møteleder (Tove Taalesen )
2 Registrering av stemmeberettigede deltagere på gen.forsamlingen
3 Godkjenning av dagsorden
4 Valg av referent og medundertegnende av protokoll
5 Godkjenning av regnskap og årsberetning
6 Virksomhetsplan og budsjett
7 Vedtak om medlemsavgiften
8 Valg av styremedlemmer
9 Revisor?
10 Øvrige innkomne forslag.

 

Mvh
Styret i 1,6millionerklubben Norge
Ved styreleder Gerd Helene Kjos