Arrangør: Sørlandet Sykehus Arendal, 1,6 millionerklubben, Oslo Universitetssykehus og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Onsdag 15.8 2018 kl. 10 – 14.

Sted: Auditoriet Sørlandet Sykehus Arendal

Om arrangementet: Sykehusene har fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Hjertet, hjernen og teknologien er forutsetninger for å lykkes med disse oppgavene.

Kl. 10.00 – 11.30

Velkommen v/ klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen, Sørlandet Sykehus Arendal

Innledning v/møteleder Torstein Gundersen, hjertelege og pionér i hjertemedisin:

Er hjertetrening fremtidens behandling ved hukommelsessvikt? Hjernen kan trenes. Overlege og førsteamanuensis Susanne Hernes, Sørlandet Sykehus og UiB.
15 min

Personlig trener i kirurgi. Kan operasjoner på modeller og simulatorer erstatte operasjoner på pasienter i spesialistutdanningen for leger i kirurgiske fag? Gynekolog, avd.sjef Jeanne Mette Goderstad, Kirurgisk avdeling Sørlandet Sykehus Arendal. 10 min.

Kommunikasjonstrening i en virtuell verden. Barnelege og forsker Bård Fossli Jensen. 15 min.

Hjerteinfarkt – hvert minutt teller! Ny teknologi gir tidlig diagnose og rask behandling ved hjerteinfarkt. Overlege, forsker og medisinsk leder for luftambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus Lars Jakobsen. 15 Min.

Fagdirektøren forteller. Professor, overlege i nevrologi og fagdirektør i Helse Sør-øst Jan Frich. 15. Min.

 

Kl. 11.30 – 12.15

Lunsj og operasjonstrening

 

Kl. 12.15 – 13.45

Hver dag får nesten ti nordmenn hjerneslag på grunn av hjerteflimmer. Hjerteflimmer er vanlig og mange har hjerteflimmer uten å vite det. Hvordan kan vi forebygge hjerneslag ved behandling av hjerteflimmer? Overlege professor Dan Atar, Oslo Universitetssykehus Ullevål. 25 min.

Vi trenger et nasjonalt screeningprogram for hjerteflimmer nå! Hvem skal undersøkes, hvordan og når? Lege og medisinsk rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Helge Istad. 15 min.

Kan ny smart teknologi finne alle med hjerteflimmer og dermed forhindre hjerneslag? Professor Rune Fensli, Senter for e-helse, Iniversitetet i Agder. 15 min.

Oppsummering