Forskningsprisen deles ut til en kvinnelig forsker som har kommet til et banebrytende resultat . Styret har valgt prisvinneren etter og ha konsultert Medisinsk fagråd.

Vi deler også ut Inspirasjons pris til en eller flere kvinner som er i starten på sin forskning.Prisen er ment å bidra/stimulere forskeren til å fortsette det gode arbeid på lidelser som angår kvinner mer enn menn.

1,6 millionerklubben håper at prisvinneren vil ha nytte av prisen i sitt videre arbeid til glede og nytte for kvinne helsen.