I år har vi valgt å gi ut to Forskerpriser på kr 100000,-til to kandidater som forsker på nært beslektede kvinnelidelser. Endometriose og Andenomyose.

Tina Tellum får Forskerprisen for sin banebrytende forskning på kvinnesykdommen Andenomyose.
 Overrekkelsen  skjer på vår årlige festmiddag på Bristol 11.november 2024.
 
 
 
 
 
 

Guri Majak er overlege og PhD, arbeider p.t. som seksjonsleder på Kvinneklinkken på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun har et stort engasjement for unge kvinner med menstruasjonssmerter, først og fremst forårsaket av endometriose. Det som ikke fremkommer i hennes CV er alle innlegg i aviser, podcaster (Femihelse, Foreldrerådet), TV og foredrag (bl a i Arendalsuka 2021) hun har vært en del av de siste to år.

Her er noen eksempler:
· https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hypotesen-om-at-vaksinen-pavirker-menstruasjonen-er-styrket/15296733/
https://www.nrk.no/norge/frykter-at-prestisjeprosjekt-om-kvinnehelse-var-forgjeves-1.16021458
https://kjonnsforskning.no/nb/2022/02/vi-vet-ikke-sikkert-hvorfor-endometriose-oppstar

Hun er en meget dyktig formidler som har fokus på en ung pasientgruppe av kvinner, som ofte mangler «talerør». Hennes forskningsportefølje når man ser på publikasjoner er kanskje ikke like tung som noen andres men hun har flere pågående prosjekter og har fått tildelt midler fra Forskningsrådet og SINTEF.

Hun har også signert avtale med Aschehoug om å skrive bok om endometriose og mestring.