Priser til forskning og formidling

For Kvinners Helse 1,6 Norge sitt formål og visjon er: «Vi skal bidra til bedre vilkår for kvinnehelse gjennom kunnskapsdeling og støtte til forskning.»

Derfor deler vi ut Forskerprisen hvert år. Prisen går til en kvinnelig forsker som har kommet med banebrytende resultater i sin forskning på sykdommer som primært rammer kvinner. Forskerprisen er på 100 000 kroner.

For Kvinners Helse 1,6 Norge deler i tillegg ut Formidlingspris til kvinner som er unike i sin kommunikasjon og spredning av informasjon om spesielt kvinnerelaterte lidelser. Formidlingsprisen er på 25 000 kroner.

Medisinsk Fagråd, som består av kvinnelige medisinske eksperter, nominerer kandidater som gjennomgås av styret. Se medisinsk fagråds medlemmer her,

Forskerprisen deles ut på vårt årlige juleseminar i november hvert år.

 

Oversikt over våre prisvinnere

2024

Forskerprisen

Vinner av Forskningsprisen 2024 er Guri Bårdstue Majak for sin forskning på Endometiriose .

Formidlingsprisen

går til Nadia Ansar. Hun er psykologspesialist PhD og forfatter av boken Min skam, som kom ut i fjor og fikk mye oppmerksomhet.

2023

Forskerprisen

Seniorforsker Maren Ranhoff Hov er tildelt Forskerprisen for 2023. 

For sin forskning på forskjeller på hjerneslag /hjernesykdommer hos kvinner og menn .

Formidlingsprisen

går til Ingrid Gjessing Linhave for sin formidling om Demens gjennom Demenskoret.

2022

Forskerprisen

Professor og nestleder forskning UiT Norges arktiske universitet, Laila Arnesdatter Hopstock, mottok 1,6 millionerklubbens forskerpris 2022 for sin forskning på kjønnsforskjeller og trender i folkehelse.

2021

Forskerprisen

Lege, seniorforsker og universitetslektor ved Ortopedisk avdeling på Ullevål, Ida Kristin Bos Haugen, mottok 1,6 millionerklubbens forskerpris 2021 for sin forskning på artrose. Artrose er den vanligste leddsykdommen og rammer rundt 300 000 nordmenn.

Formidlingsprisen

Psykolog Maria Østhassel mottok 1,6 millionerklubbens Formidlingspris 2021 for den imponerende måten hun når ut til unge mennesker på gjennom bruk av sosiale medier, film, bok, kombinert med en ungdommelig formidlingsevne som når målgruppen.

2020

Forskerprisen

Ameli TropeDr.med/gynekolog/leder for livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, mottar Forskerpris på 100 000 kroner for sitt imponerende arbeid med, formidling og utvikling av Livmorhalsprogrammet.

Formidlingsprisen

Beate AlstadFamilieterapeut, spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og sexolog Beate Alstad mottar Formidlingsprisen på 25 000 kr for sin suverene måte å gjøre tabu til humor, formidle informasjon om samliv, sex, overgangsalder og andre ting vi lurer på men snakker for lite om.

2019

Forskerprisen

Phd og lege, ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Lene Bergendal Solberg for sin forskning på osteoporose.

Phd , fysioterapeut og forsker ved NTNU, Trine Moholt mottok pris for forskning på viktigheten av fysisk aktivitet for å forebygg hjertesykdom.

Professor Med og forsker ved NTNU, Eszter Ilona Vanky for forskning på polycystisk ovariesyndrom.

De fikk hver sin forskerpris på 100.000,-.

Formidlingsprisen

Else Kåss Furuseth mottok Formidlingsprisen på 25 000 kroner for sin formidling av psykisk helse i det offentlige rom, deriblant hennes forestilling «Kondolerer», åpenhet og innslag på TV.

Eszter Ilona Vanky, Else Kåss Furuseth, Lene Bergendal Solberg og Trine Moholt

Les mer om juleseminaret her: https://1.6millionerklubben.no/referat-fra-juleseminar-pa-bristol/

2018

Forskerprisen

Forskerpris til Ingrid E. Christophersen, MD, PhD avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus og Forskningsavd Bærum sykehus.
Startet Artifibrial Research Institute med professor Arnljot Tveit på Bærum sykehus. Prisen var på 100 000 kroner.

Forskerprisen

Sykepleier, postdoktor UiO, professor fakultet for helsefag VID, Tine K. Grimholt får forskerpris på 100.000,- for sitt arbeid på barn av foreldre med selvmordsadferd.

Formidlingsprisen

NRK journalist og forfatter Helen Sandvig fikk Formidlingsprisen 2018. Hun fikk prisen for sin gode formidling av helsetemaer gjennom bl.a. programserien «Puls» og «Helene sjekker inn». Prisen er kr 25 000 samt kunstverket «There is a crack in everything» av billedkunstneren Tone Dietrichson.

2017

Forskerprisen

Anita Kåss Forskerpris på NOK 100 000 kr til Phd i medisin og forsker Anita Kåss. Kåss har utviklet en hormonbasert medisin som har vekket internasjonal oppsikt og er et medisinsk gjennombrudd. I første omgang mot leddgikt, men vil trolig også virke på andre autoimmune sykdommer som psoriasis og MS.

Inspirasjonsprisen

Stipendiat ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Stine Fossum, for studier av hyperemesis gravidarum, svangerskapskvalme, og dens betydning for kvinners dødelighet på lang sikt.

 

 

Inspirasjonsprisen

Professor og kirurg ved Kvinneklinikken på Haukeland, Jone Trovik, for sitt arbeid med kirurgi for urinveisfistler, en meget plagsom tilstand for kvinnen det rammer, spesielt i u-land etter fødsler.

2016

Forskerprisen

Anne Rita ØksengårdForskerpris på NOK 50 000 til spesialist i indremedisin og geriatri, ph.d. og vitenskapelig rådgiver for Kavli senteret, Anne-Rita Øksengaard, for sin omfattende forskning på demens.

Inspirasjonsprisen

Inspirasjonspris på 10 000 kr til Kathy Ainul Møen for sitt PhD-prosjekt for å øke oppmøte til livmorhalskreftscreening-programmet blant innvandrerkvinner.

2015

Forskerprisen

Forskerpris til Katarina Laine, cand.med og overlege. Fødselshjelp/senskader i underlivet.
Forskerpris på 25 000 kr til overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus.

Inger Thune, for sin forskning på betydningen av fysisk aktivitet og trening, både under og etter behandling av brystkreft.

2014

Forskerprisen

Anne-Lise Børresen-DaleForskerpris på kr 25 000,- til den anerkjente professor emeritus, Anne-Lise Børresen-Dale, for hennes arbeid innen molekylærbiologiske forhold ved brystkreft og for skreddersydd behandling og tidlig diagnose.

2013

Forskerprisen

Gerd Kjos fra styret i 1.6 overrekker gavesjekken til professor Unni Syversen.Professor og overlege for st.Olavs Hospital i Trondheim, Unni Syversen mottok kr 8000 for sin fremragende forskning på osteoporose.

Forskerprisen

Professor og forsker i epidemiology, ved UIT, Bente Morseth, mottok kr 7000 for sin forskning på viktigheten av fysisk aktivitet og god helse.

Dette var første året vi gav ut forskerpriser og pengene var overskudd fra salget av kunstkalenderne våre.