Anne-Lise Boerresen-Dale, Solveig Melbye og Gerd Helene Kjos