For Kvinners Helse 1,6 Norge, delte ut kr.25000,- til Professor og overlege Inger Thune ved Oslo Universitets sykehus, for sin forskning på betydningen av aktivitet og trening både under og etter behandling av brystkreft.

Vi delte også ut kr.25000,- til cand,med.og overlege Kathariina Laine, ved Kvinneklinikken ved Ullevål, og institutt for klinisk medisin og spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Les mer spennende artikler av dem på Google .

Begge prisvinnerne vil komme og holde foredrag på et av våre seminarer senere i høst.

Solveig Melbye, Kathariina Laine, Inger Thune og Gerd Helene Kjos. Fotograf: Karoline G. Herlofsen

Solveig Melbye, Kathariina Laine, Inger Thune og Gerd Helene Kjos. Fotograf: Karoline G. Herlofsen