Beate AlstadFamilieterapeut, spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og sexolog Beate Alstad mottar Formidlingsprisen på 25 000 kr for sin suverene måte å gjøre tabu til humor, samtidig som hun formidler viktig informasjon om samliv, sex, overgangsalder og andre ting vi lurer på men snakker for lite om. Hun er en enestående kommunikatør som med erfaring og trygghet våger å utfordre og ufarliggjøre hverdagslige problemstillinger, ikke minst stille de vanskelige spørsmålene.

1,6millionerklubben har hatt gleden av å samarbeide med Beate Alstad på noen av våre mest populære foredragskvelder, i oktober i webinar, og er svært glade for å kunne støtte Beate Alstad i hennes videre arbeid med denne anerkjennelsen som Formidlingsprisen 2020 på Nok 25 000,- er.