Arendals-uka har vært et årlig arrangement siden 2012 og er en viktig arena der nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre til opplysning, debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. En parallell til Arendals-uka finner vi i Almedalsveckan.

For kvinners helse 1,6Norge deltok med egen stand under hele Arendals-uka, og vi var meget godt besøkt av så vel vanlige folk og politikere på alle nivå. Vår statsminister Erna Solberg kom innom for en prat, og det gjorde også vår helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med sine statssekretærer. Så nå blir det snarlig møteavtale med Helse- og omsorgsdepartementet, der vi vil snakke om våre fremtidige planer.

Arendal-2014-Erna-Solberg

Vi var seks representanter fra 1,6Norge som betjente standen – alle stilte i nye t-skjorter som matchet vårt øvrige profileringsmateriale, også nylaget for anledningen. Det er viktig å være synlige når budskapet er

  • Å spre objektiv informasjon om kvinners helse
  • Bidra til økt forskning på kvinners helse
  • Øke kvinners livskvalitet basert på mer kunnskap og bedret helse

Deltakelse på noen av konferansene og debattene ble det også tid til. Et aktuelt tema var Folkehelse- fra kunnskap til handling. Er det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn? Særlig interessant var foredraget til Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. Tema var politikk for bedre folkehelse med fokus på det som fungerer. Etterfølgende debatt med politikere fra samtlige partier viste stor grad av enighet, og da er det jo grunn til optimisme for fremtidig satsing på helse. Et annet tema som fanget vår interesse var Fremtidens forskning. Helse ble igjen nevnt som et viktig område for forskning av noen av våre mest sentrale politikere. Klima, miljø og folkehelse: Felles forebygging gjennom sunnere og mer bærekraftig mat ble arrangert av EAT i samarbeid med EATs nasjonale partnere og flere bidragsytere. I tillegg til stifter av EAT, lege Gunhild Stordalen, bidro lege Fedon Lindberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med tankevekkende foredrag. Gunhild Stordalen er for øvrig medlem av vårt helsefaglige ekspertpanel i 1,6Norge, og vi ser fram til mer samarbeid med henne.

Gro Flaten

Arendal-2014