Vil DU bidra til økt forskning på kvinnehelse? BLI MEDLEM! Medlemsavgiften er en viktig inntektskilde til våre forskningspriser

Som medlem vil du få invitasjon til våre seminarer og aktiviteter samt rabaterte priser på disse. Følg med på våre hjemmesider/Facebook for oppdatert informasjon.

Kontingenten er kr 400 pr. år og det følger kalenderåret.
Bruk knappen under for å bli medlem.