Styret

Styrets leder: Solveig Melbye

Styremedlemmer:

 • Gerd Kjos
 • Inger Elisabeth Prebensen
 • Tonje Haalien
 • Mona Hartmann
 • Randi Huth Rogne
 • Grete Corwin
 • Alexandra Charles
 • vara/ Harriet Gillberg

Foretningsførsel og Revisjon

Foreningen er en ideell organisasjon, og er registrert  i Enhetsregisteret i Brønnøysund 23.6.2010 med organisasjonsnr. 995 660 792.

Foreningen disponerer eget kontor på CCVEST Shoppingsenter, Lilleakerveien 16 C, 0283, Oslo.
Kontoret er sponset av Mustad Eiendom.

Alle styremedlemmer arbeider på frivillig basis, uten lønn.

Regnskapsførsel er foretatt av Gunhild Kolstad.

Revisjon er foretatt av autorisert regnskapsfører Anne Marie Brænd.

Valgkommiteen

Valgkommiteen har bestått av

 • Eli Stockfleth og
 • Anne Marie Stub

Aktiviteter

Seminarer

For Kvinners Helse 1.6  Norge,  har avholdt totalt 9 Seminarer i 2015, disse er fordelt på: Oslo, Trondheim og Arendal.

Oslo:

28.01.2015  Tema: Kvinner og Alkohol

Lege, Mette Horgen. Hun er også medlem av vårt Helsefaglige Råd. Alkoholens innvirkning  på kroppen ut fra et rent medisinsk synspunkt.
Professor Fanny Duckert v/ Psykologisk Institutt, UiO Oslo.
Alkohol og livsstil.

03.03.2015  Tema: Kvinnehjertet – Hjerteflimmer

Lege og Postdoktorstipendiat v/ Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Inger Ariansen.
«Kjønnsforskjeller ved hjerteflimmer»
Mona Hartmann deler sine opplevelser og erfaringer med hjerteflimmer.
Overlege PhD v/ hjerteavdelingen Ahus, Tonje Amb Aksnes;
«Høyt blodtrykk og hjertesykdom»

27.05.2015  Tema: Psykisk Helse

Psykiater, Forfatter, Formidler  Anne Kristine Bergem
«Lev for harde livet»
Overrekkelse av Penge-gave til Professor Anne-Lise Børresen-Dale og cand.mad. Kristin Valborg Reinertsen v/ Institutt for klinisk medisin, kreft-og kirurgiklinikken.
Mental trener, forfatter, mellomfag psykologi  Cecilie Ystenes.
«Mental styrketrening»

25.08.2015  Tema: Osteoporose / Benskjørhet

Diagnostikk og Behandling v/Prof. Dr. med. Overlege v/ avd. for endokrinologi v/ St. Olavs Hospital i Trondheim og medlem av vårt Medisinske Fagråd, Unni Syvertsen
«Vitamin K2 – For god benhelse og elastiske blodårer»
Mona Møller, PhD, daglig leder av Axial Vita og Forskningssjef i Kappa Bioscience
«For Kvinners Helse 1.6 Norge» v/ president Solveig Melbye.

07.10.2015  Tema: Yoga

«Velkommen hjem – med et liv i balanse»
v/ Anne Siri Langelandsvik

25.11.2015  Bristol-seminar

Trondheim:

27.04.2015

« Alzheimers sykdom « v/ overlege dr. med. Signe Bonde Sando, nevrologisk avd. v/ St. Olavs Hospital, Trondheim.
« Regjeringens Likestillingspolitikk « v/ Julie Brodkorb, statssekretær v/ Statsministerens kontor.
« Østrogenbehandlingen som forsvant» v/ Professor, emeratus og gynekolog Mette Haase Moen, NTNU Trondheim. Også medlem av 1.6 sitt Medisinske Fagråd.

28.10.2015

« Kvinnehuden forteller sin egen historie ved å endres og eldes» v/ førsteamuensis og overlege Brita Pukstad, St. Olavs Hospital, Trondheim.
«Kvinnehelse i U-land» v/ Professor og Gynekolog Elisabeth Darj, NTNU Trondheim
«Klær som språk» v/ designer Lise Sjåk Bræk

Arendal:

08.10.2015  Tema: Hjerteinfarkt & Hjertesvikt – Diagnostikk og behandling

Benthe Sjølie, overlege, PhD, og Daniela Melichova, konstituert overlege og PhD kandidat
Helle Ibsen
som selv opplevde å få hjerteinfarkt under forestillingen «Et Juleeventyr» forteller om sin opplevelse.
«For Kvinners Helse 1.6 Norge», Solveig Melbye, president, gir en orientering om organisasjonens arbeid.

 

Møter

Vi skiller mellom arbeidsmøter og styremøter. I styremøtene er våre svenske styremedlemmer deltakende, i arbeidmøtene arbeider de valgte norske styrerepresentantene,

Internasjonale møter

05.–06. Juni    Internasjonalt network, Stockholm Solveig Melbye representerte Norge

Styremøter

28.04.15   Generalforsamling + styremøte
28.10.15   Styremøte

Arbeidsmøter: 8 møter

26.01.2015
02.03.2015
13.04.2015
21.05 2015
03.06 2015
02.09.2015
05.10.2015
16.11.2015

Lokale Avdelinger

Etablerte: Arendal & Trondheim
I prosess: Fredrikstad

Andre forskjellige møter

Diverse møter i forhold til bl.a.:

 • Markedsføringstiltak – Web
 • Redaksjons-Arbeid
 • Medisinsk Fagråd
 • Arendalsuka / Debatten
 • Sponsorvirksomhet / Samarbeidspartnere
 • Strategi

Markedsføringstiltak

Juni – 2015    opptrykk av nye /flere brosjyrer
Juni – 2015    Ny ROLL – UP
Juni –2015     Nye FLAYERE til bruk for «Debattmøte i Arendal»

Foredrag – Events

19.05.15  Solveig holder foredrag i «Inner Wheel», Oslo.
05.06.15  Solveig holder foredrag i  «Tvedestrand  Rotary»
29.08.15  Gerd holder Åpningstalen på Kjerringtorget, Nesbyen

Deltagelse i media

08.03.15  Mediaplanet
Solveig Melbye, Lederen m/ Tittel: «Det er farligere å være kvinne enn du tror»

Hjemmet
Intervju med styremedlem Gerd Kjos

13.08.15  Tvdestrandsposten
i anledning Arendalsuka. «Kvinnehelse i fokus»

21.08.15  Agderposten
Ukens Navn; «Sjef For Kvinneklubb»  Solveig Melbye.

                                  

Handlingsplan 2016

 • Videreutvikle organisasjonen ved hjelp av strategiske mål.
 • Tydelig-gjøre vår Identitet.
 • Videreutvikle vår WEB-side,
  Utvikle system / database for registrering og oppfølging for/av medlemmer.
 • Videreutvikle vårt gode samarbeid med vårt Medisinske Fagråd.
 • Oppfølging og utvidelse av Ambassadørgruppen.
 • Holde gode seminarer.
 • Fortsette med å kontakte/ rekruttere lokale representanter for 1.6 millionerklubben rundt om i   landet. Etablere flere Lokalavdelinger.
 • Intensivere arbeidet innen Samarbeidsavtaler / sponsorarbeid
 • Arbeide for å øke medlemstallet
 • Fremme vårt internasjonale budskap

 

Gjennom denne årsberetningen, ønsker styret å rette en stor, stor takk til alle som har støttet oss, arbeidet for/med  oss , stimulert oss og gjort det mulig å bringe vår unge organisasjon fremover i retning vårt overordnede mål:

For Kvinners Helse, 1,6 Norge

Vi ønsker også å takke alle våre samarbeidspartnere gjennom 2015,

Mustad Eiendom som låner oss kontor og lagerplass, Isbre som serverer oss vann på alle seminarer, Photocure og Mehfel.  I særdeleshet,  takker vi flyselskapet Norwegian som lar oss ha gratis lokale for alle våre seminarer. Kinnarps fortjener også en stor takk for at vi har fått låne deres flotte Auditorium, også dette gratis, ved to anledninger.  TAKK!

Med vennlig  hilsen
styret i 1,6 Millionerklubben, Norge
Oslo,  02.05. 2015

Solveig Melbye
President

Gerd Helene Kjos
Visepresident
Inger E. Prebensen
Styremedlem
Mona Hartmann
Styremedlem
Grete Corwin
Styremedlem
Tonje Haalien
Styremedlem
Randi Huth Rogne
Styremedlem
Alexandra Charles
Styremedlem
Harriet Gillberg
Varamedlem