camilla-stoltenberg
anne-kristine-bergem
jeanne-mettte-goderstad

Vi står på stand fra 15. til 20. August og informerer om vårt arbeid «For Kvinners Helse»

Her er programmet for Debattmøtet fredag 19.

Velkommen til debattmøte!

Kan kvinner med utfordringer i psykisk helse få bedre hjelp? Helsevesenet – en hjelp eller jungel?

Fredag 19. aug., kl. 9.30-11 på Madam Reiersen i Pollen, Arendal

Mestring og muligheter

med fokus på forekomst og forebygging Lege og forsker Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.

Psykisk helse er folkehelse

Psykiater Anne Kristine Bergem, leder i Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og fagrådgiver i BarnsBeste (nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende).

Tips for bedre kvinners helse

Gynekolog Jeanne Mette Goderstad, Klinikksjef ved Sørlandet sykehus Arendal, Kirurgisk avdeling.

Velkommen til en spennende debatt!
Arrangør: For kvinners Helse 1,6 Norge
1.6millionerklubben.no
Møt oss på Kanalplassen 52